Home » Subsidies » Meerjarig integraal investerings-programma voor Duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen (MIP)

Meerjarig integraal investerings-programma voor Duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen (MIP)

Doel is om werkend Nederland te bewegen tijdig te investeren in duurzame inzetbaarheid en leer- en ontwikkelbereidheid te stimuleren.

  • Doelgroep: werkenden en werkgevers. Aanvragen door sociale partners, samenwerkingsverbanden (o.a. sociale partners, O&O fondsen, sectoren).
  • Budget: € 10 miljoen.
  • Looptijd: vanaf 2020 structureel.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies