Home » Subsidies » Integratie uitkering Participatie (IUP)

Integratie uitkering Participatie (IUP)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van werkzoekenden volgens de Participatiewet. Gemeenten kunnen voor scholing voor hun uitkeringsgerechtigden putten uit de financiële middelen uit de Integratie uitkering Sociaal Domein.

Het gaat om een bedrag van € 180 miljoen voor begeleiding nieuwe doelgroepen en € 1.943 miljoen voor de Wsw. Structureel gaat het om € 563 miljoen voor de nieuwe doelgroepen.

  • Doelgroep van deze regeling: werkzoekenden, aangevraagd door gemeenten.
  • Looptijd: Geen einddatum, middelen voor Wsw worden afgebouwd.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies