De branchevereniging voor trainen & opleiden

Subsidies Tel mee met Taal 2020

FacebookTwitterLinkedIn

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd.

Lees verder