De branchevereniging voor trainen & opleiden

Informatie over het hoger onderwijs en het coronavirus

Waar kan ik informatie vinden over het hoger onderwijs en het coronavirus?

De onderwijsinspectie past toezicht tot de zomer aan
Met groot respect ziet de Inspectie van het Onderwijs hoe onderwijsbesturen en scholen/instellingen zich inspannen om in de huidige moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en overeind te houden. De inspectie past haar toezicht op de situatie aan. Daar waar dat nodig is en ook mogelijk, lopen toezichttrajecten in de periode tot de zomervakantie door.
Lees verder

Servicedocument Hoger Onderwijs
Met dit servicedocument wordt beoogd om instellingen handreikingen te bieden waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen die zijn aangekondigd voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.1 Hogeronderwijsinstellingen zijn erg begaan met de effecten van corona(maatregelen) op studenten hebben en spannen zich op dit moment al maximaal in om het onderwijs en de tentaminering doorgang te laten vinden. Het uitgangspunt is om de nadelige effecten voor studenten van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken. Dit document wordt aangevuld wanneer nieuwe informatie beschikbaar is.
Servicedocument hoger onderwijs coronamaatregelen versie 8-4

De overheid heeft veel de veelgestelde vragen met betrekking tot het hoger onderwijs en het coronavirus op een rij gezet. Deze kunt u hier vinden.

De Kamerbrief (19 maart 2020) inzake de COVID-19 aanpak hoger onderwijs . Op deze pagina kunt u tevens een servicedocument vinden.

Nieuwsbericht OCW (19 maart 2020) Bindend studieadvies voor studenten uitgesteld bij vertraging door coronavirus

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten