De branchevereniging voor trainen & opleiden

Thuis werken, thuis leren Maak werkenden en werkzoekenden juist nu fit voor de toekomst

Statement van de NRTO: Thuis werken, thuis leren Maak werkenden en werkzoekenden juist nú fit voor de toekomst
Voor zowel thuiswerkers als thuiszitters geldt: Benut je tijd goed, volg een opleiding! Deze periode van thuis werken en thuis zitten zal een katalysator zijn voor online werken én online leren. De huidige periode vraagt inzet op online opleiden. Maar altijd zal maatwerk gelden. Juist dat maatwerk is de kracht van private opleiders. De NRTO heeft daarom in samenspraak met een aantal leden en het bestuur een statement uitgebracht: thuis werken thuis leren

Deel uw mooie voorbeelden met ons! Bent u lid van de NRTO en wilt u ook uw voorbeeld delen? U kunt de voorbeelden mailen naar corona@nrto.nl


Nederland leert door!