De branchevereniging voor trainen & opleiden

Vragen over werknemers en het coronavirus

Arbeidsrecht en coronacrisis: let een beetje op elkaar(s gerechtvaardigde belangen)

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Het rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen is ook in het arbeidsrecht diep verankerd. Werkgever en werknemer zijn verplicht zich als goed werkgever en goed werknemer tegenover elkaar te gedragen (art. 7:611 BW). Lees hier het hele artikel. Bron: BarentsKrans.

De Rijksoverheid heeft Q&A opgesteld die specifiek hierover gaat.

Handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVNCoronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer.

Voorbeeldbrief aan medewerkers
Voor werkgevers die hun medewerkers willen informeren over het coronavirus is dit een voorbeeldbrief (download, word-bestand).

Rijksoverheid over corona
Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en werkgevers. Op deze informatie kunt u informatie vinden voor werknemers.