De branchevereniging voor trainen & opleiden

Protocol heropening van het voortgezet onderwijs

FacebookTwitterLinkedIn

In dit protocol zijn acht uitgangspunten geformuleerd voor het (gefaseerd) heropenen van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland vanaf 2 juni 2020. Dit protocol treedt in werking op het moment dat het kabinet besluit dat de scholen opengaan.
Klik hier voor het protocol.