De branchevereniging voor trainen & opleiden

Protocol heropening van het voortgezet onderwijs

FacebookTwitterLinkedIn

In dit protocol zijn acht uitgangspunten geformuleerd voor het (gefaseerd) heropenen van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland vanaf 2 juni 2020. Dit protocol treedt in werking op het moment dat het kabinet besluit dat de scholen opengaan.
Klik hier voor het protocol.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten