De branchevereniging voor trainen & opleiden

NLQF bijeenkomst 17 september (online en op locatie)

FacebookTwitterLinkedIn

Op donderdag 17 september 2020 (10.00 – 12.30 uur) is er een voorlichting over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF. Deze bijeenkomst heeft een hybride karakter en is zowel op locatie als online te volgen.

Doelgroep
De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers en examenbureaus. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van deze diploma’s of certificaten.

Wat kunt u verwachten?

Kennismaking/toelichting NLQF (Tijs Pijls)
NLDA (Defensieacademie) vertelt over hun ervaring met validiteit, inschaling en herbeoordeling NLQF en wat dat voor hen betekent op o.a. het gebied van de arbeidsmobiliteit (Jan de Graaf)
Presentatie over de NLQF-procedure (Jessica Tadema en Esther Murre)
Ruimte voor vragen

Aanmelden

Aanmelding kan online via het aanmeldformulier

U ontvangt na aanmelding een bevestiging om aan de bijeenkomst deel te nemen. Heeft u vragen of suggesties die u graag terug zou zien tijdens de bijeenkomst, dan ontvangen we die graag bij aanmelding (en uiterlijk voor maandag 14 september). U kunt deze mailen naar cstrik@ncpnlqf.nl.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten