De branchevereniging voor trainen & opleiden

Leven lang ontwikkelen vraagt eigen regie en samenwerking

FacebookTwitterLinkedIn


In de Nieuw Meso (DNM), vakblad over onderwijs en leiderschap, is een artikel van Ria van ’t Klooster verschenen: Leven lang ontwikkelen vraagt eigen regie en samenwerking.

Mensen moeten hun hele werkzame leven fit zijn voor de arbeidsmarkt. Het is in het belang van werkgevers en werkenden dat publieke en private opleiders met elkaar samenwerken om aan de opleidingsvraag te kunnen voldoen. Dat vraagt om regie en samenwerking.

Klik hier voor het hele artikel

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten