De branchevereniging voor trainen & opleiden

Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan

FacebookTwitterLinkedIn

Met groot respect ziet de Inspectie van het Onderwijs hoe onderwijsbesturen en scholen/instellingen zich inspannen om in de huidige moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en overeind te houden. De inspectie past haar toezicht op de situatie aan. Daar waar dat nodig is en ook mogelijk, lopen toezichttrajecten in de periode tot de zomervakantie door.

Lees verder.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten