Home » Begrippenlijst » EQF: European Qualification Framework

EQF: European Qualification Framework

Het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) is een initiatief om opleidingen binnen Europese landen (globaal) te kunnen inschatten op het niveau ervan. Het EQF kent 8 niveaus. Het Nederlandse raamwerk is hierop opgebouwd. Het NLQF kent ook 8 niveaus, maar kent een aparte waardering voor het vwo. Het EQF en het NLQF slaan zo een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door het niveau van kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Voor meer informatie zie:

Cedefop Europa

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies