Home » Subsidies » Werktuig PPO

Werktuig PPO

Het programma biedt werknemers én zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching. Daarnaast aandacht voor bewustwording vergroten rond het belang van professionele ontwikkeling. Met dit doel voor ogen is een campagne vormgegeven om werkgevers en werkenden te bereiken. Ook zal de opbrengst van verschillende scholingsvormen in beeld worden gebracht.

Op 8 oktober 2020 is Werktuig PPO gelanceerd. Veel branches, beroepsgroepen, opleidingen en ondersteunende instellingen hebben de afgelopen jaren meegedacht over de inrichting van Werktuig PPO. Het aanvraagproces is zo laagdrempelig mogelijk ingericht, waarbij de nadruk ligt op het concreet benoemen van persoonlijke leerdoelen. Ondertussen worden sociale partners gestimuleerd afspraken te maken over inzet en financiering van scholing, bijvoorbeeld in cao’s of modelcontracten.

  • Doelgroep van deze regeling: werknemers en zzp’ers in de creatieve sector
  • Budget: € 19 miljoen
  • Looptijd: 2021-2024
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies