Home » Subsidies » Vouchers studievoorschot

Vouchers studievoorschot

De eerste vier cohorten die instromen in het hoger onderwijs vanaf invoering Wet studievoorschot (2015) profiteren niet van de herinvesteringen in kwaliteit van het HO en worden daarvoor gecompenseerd met vouchers die zij ontvangen bij behalen graad hbo-bachelor of wo-master.

De vouchers bedragen € 2.000,- en kunnen 5 tot 10 jaar na afstuderen worden verzilverd voor deelname aan geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW heeft formeel nog geen opdracht gegeven om deze maatregel uit te voeren.

DUO krijgt op korte termijn de opdracht het huidige uitvoeringsscenario af te stemmen met de instellingen van hoger onderwijs. Daarnaast wordt DUO gevraagd een scenario te onderzoeken, waarbij de uitbetaling van de voucher direct aan de student plaats vindt, conform de aangenomen motie Van der Molen c.s.

  • Doelgroep van deze regeling: afgestudeerden 5/10 jaar na afstuderen.
  • Looptijd: 15 jaar
  • Budget: €640 miljoen
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies