Subsidieregeling STAP-budget

Deze regeling is gericht op het versterken van de eigen regie op de ontwikkeling en loopbaan door mensen individueel ontwikkelbudget te geven. Om dit te bereiken wordt de fiscale scholingsaftrek omgezet in ontwikkelbudget voor iedereen.

De implementatie is in volle gang. UWV ontwikkelt het STAP-portaal en DUO het scholingsregister.

  • Planning: start op 1 januari 2022
  • Doelgroep van deze regeling: beroepsbevolking 18+. Mensen kunnen zelf STAP-budget aanvragen (€ 1000,- per aanvraag).
  • Budget: € 200 miljoen per jaar (incl. ontwikkeladvies STAP)
  • Looptijd: Een deelnemer kan per 1 maart 2022 de STAP-regeling aanvragen. De eerste opleidingen met financiering uit het STAP-budget kunnen starten op 29 maart 2022. Daarna kan dit structureel worden aangevraagd.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies