Home » Subsidies » Subsidieregeling STAP-budget

Subsidieregeling STAP-budget

Deze regeling is gericht op het versterken van de eigen regie op de ontwikkeling en loopbaan door mensen individueel ontwikkelbudget te geven. Om dit te bereiken wordt de fiscale scholingsaftrek omgezet in ontwikkelbudget voor iedereen.

UWV verzorgt het aanvraag- en afhandelingsproces. DUO is verantwoordelijk voor het STAP-scholingsregister.

  • Planning: Gestart op 1 maart 2022
  • Doelgroep van deze regeling: beroepsbevolking 18+. Mensen kunnen zelf STAP-budget aanvragen (€ 1000,- per aanvraag).
  • Budget: € 200 miljoen per jaar (incl. ontwikkeladvies STAP)
  • Looptijd: tot 1 januari 2027

Meer informatie zie onze webpagina over de subsidieregeling STAP-budget. Of ga naar www.stapvooropleiders.nl

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies