Home » Subsidies » Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren

Deze subsidie is erop gericht om werkgevers te stimuleren praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidie wordt na afloop van de begeleiding aangevraagd.

Deze subsidieregeling loopt tot 2023. Werkgevers die in aanmerking komen voor de subsidie, ontvangen jaarlijks in december een tegemoetkoming.

  • Tegemoetkoming is maximaal € 2700,- per leerwerkplek.
  • Doelgroep van aanvraag is werkgevers.
  • In de praktijkleerplaatsen wordt gericht op werkenden/ werkzoekenden zonder startkwalificatie.
  • Het budget varieert per jaar maar ligt rond € 200 miljoen.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies