Home » Subsidies » Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening

Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening

Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van de employability van werknemers bij werkgevers die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Banken en/of het Verbond van Verzekeraars, hetgeen onder andere geschiedt door het verhogen van de competenties en de kwalificaties van de medewerkers.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het stimuleren van opleidingsactiviteiten in de financiële sector door hiervoor subsidie aan te vragen en binnen de daarvoor gestelde regels beschikbaar te stellen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies