Home » Subsidies » Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (TBB)

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (TBB)

De Bouw & Infra kent drie cao’s:

  • de cao Bouw & Infra
  • en de cao BTER Bouw & Infra
  • en de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra.

In deze cao’s zijn de collectieve arbeidsvoorwaarden en diverse zogenaamde Bedrijfstak eigen regelingen vastgelegd. De Bedrijfstak eigen regelingen worden gefinancierd vanuit drie sectorfondsen:

  • Tijdspaarfonds
  • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
  • en Aanvullingsfonds.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies