Home » Subsidies » Roadmap Human Capital Topsectoren

Roadmap Human Capital Topsectoren

De 10 Topsectoren werken in triple helix (overheid, ondernemers, onderzoekers) aan het benutten van de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen. Inzet is op kennisontwikkeling, innovatie, internationalisering en human capital.

Voor implementatie, brede toepassing en valorisatie bij- en door (MKB)bedrijven, is het nodig dat mensen daarvoor adequaat zijn opgeleid en toegerust. Kern in de gezamenlijke roadmap is daarom het slim organiseren en verbinden van innoveren, werken en leren = learning communities. Staan aan het begin van de roadmap.

De beoogde opbrengsten tot en met 2023 zijn het realiseren van 100 extra learning communities, een kennisprogramma met kwantitatieve en kwalitatieve kennis over investeringen in human capital en transitiepaden naar kansrijke beroepen en ervoor zorgen dat human capital nadrukkelijker verbonden wordt met de innovatieprogramma’s in het missiegedreven Topsectoren en innovatiebeleid (MTIB) van het kabinet.

  • Doelgroep: Topsectoren (ondernemers, onderzoeks-instellingen en de overheid).
  • Looptijd van 2020 – 2023, tijdelijk. Budget: € 4 ton per jaar, de helft wordt vanuit EZK bekostigd.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies