Home » Subsidies » Regeling zij-instroom

Regeling zij-instroom

  • Kan enkel worden aangevraagd door een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling
  • Subsidie kan worden uitgegeven bij private opleiders
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies