Home » Subsidies » Regeling Onderwijsassistenten

Regeling Onderwijsassistenten

  • Subsidie gaat enkel naar bekostigde instellingen
  • Zzp’ers zijn uitgesloten
  • Kan enkel worden aangevraagd door “bevoegd gezag” of een samenwerkingsverband
    • niet-geaccrediteerde instellingen zijn in de praktijk uitgesloten, tenzij ze een samenwerkingsverband aan kunnen gaan
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies