De branchevereniging voor trainen & opleiden

Ontwikkelingen veranderaanpak keuzedelen

FacebookTwitterLinkedIn

In december 2019 heeft Minister van Engelshoven haar veranderaanpak keuzedelen aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Sindsdien hebben er volop ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo wordt bij de eerst volgende vaststelling van nieuwe keuzedelen in oktober, geen koppeling meer aangebracht voor nieuwe keuzedelen aan kwalificaties.
Lees verder
Bron: ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten