Home » Begrippenlijst » Versnellingsplan: Zone Flexibilisering (ho)

Versnellingsplan: Zone Flexibilisering (ho)

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT heeft als missie om binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering en innovatie in het hoger onderwijs. Het programma loopt van 2019 tot 2022 en concentreert zich op drie ambities: Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren; Flexibilisering van het onderwijs stimuleren; Slimmer en beter leren met technologie. Hier wordt invulling aan gegeven door middel van acht zones.

Meer informatie:

Versnellingsplan

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies