Home » Begrippenlijst » Programma NL Leert Door

Programma NL Leert Door

Werkenden en werkzoekenden kunnen met het crisisprogramma NL Leert Door gratis ontwikkeladviezen en (online) scholing volgen. Met het programma kunnen mensen ervaring opdoen met ander werk binnen de organisatie waar ze al voor werken. Of zijn ze beter inzetbaar voor andere bedrijven. Het advies en scholing uit het NL Leert Door-pakket kan ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep. Of een andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Meer informatie:

Rijksoverheid

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies