Home » Begrippenlijst » (post) Initieel onderwijs

(post) Initieel onderwijs

Onderwijs dat mensen volgen vanaf het moment dat ze leerplichtig worden tot het moment dat zij de arbeidsmarkt opgaan wordt ‘initieel’ onderwijs genoemd. Hierbij dient gedacht te worden aan:

  • het basisonderwijs
  • het voltijd voortgezet onderwijs
  • en aansluitende vervolgopleidingen in
    • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
    • hoger beroepsonderwijs (hbo)
    • en het wetenschappelijk onderwijs (wo).

De georganiseerde leeractiviteiten die na het initiële onderwijs worden ontplooid om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verwerven en te verbeteren, wordt ‘post-initieel’ onderwijs genoemd.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies