Home » Begrippenlijst » Pilot flexibilisering en experiment vraagfinanciering

Pilot flexibilisering en experiment vraagfinanciering

Deeltijdstudenten kunnen een opleiding op sommige hogescholen flexibeler samenstellen en zo beter laten aansluiten op de eigen wensen. De opleiding wordt praktischer en vaak ook korter. Er lopen 2 experimenten: de pilot flexibilisering en het experiment vraagfinanciering. De eindevaluatie van het experiment leeruitkomsten is afgerond in mei 2021, en de conclusies van de evaluatie en het advies van ResearchNed zijn positief. Hierop heeft de minister een wetsvoorstel gedaan met de beoogde inwerkingtreding met ingang van studiejaar 2022/2023. De eindevaluatie van het experiment vraagfinanciering vindt eind 2021 plaats.

Meer informatie:

Pilot flexibilisering

Overzicht onderwijsinstellingen en opleidingen experiment vraagfinanciering

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies