Home » Begrippenlijst » (NCP)-EQAVET: (Nationaal Coördinatie Punt) European Quality Assurance in Vocational Education and Training

(NCP)-EQAVET: (Nationaal Coördinatie Punt) European Quality Assurance in Vocational Education and Training

Het EQAVET-referentiekader omvat een kwaliteitsborgings- en verbeteringscyclus van planning, implementatie, evaluatie en herziening in overeenstemming met de Plan-Do-Check-Act-Cyclus, vertaald in kwaliteitscriteria, descriptoren en indicatoren op stelsel- en instellingsniveau.

Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET (NCP-EQAVET) in Nederland is de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de nationale praktijk.

Voor meer informatie:

EQAVET

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies