Home » Begrippenlijst » (NCP-) ECVET: (Nationaal Coördinatie Punt) European Credit System for Vocational Education and Training

(NCP-) ECVET: (Nationaal Coördinatie Punt) European Credit System for Vocational Education and Training

ECVET is een Europees transfersysteem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten in het beroepsonderwijs. Het ECVET werkt met leeruitkomsten die uitgesplitst worden op kennis, vaardigheden en competenties en groepeert deze in units of modules.

Het NCP-ECVET verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken. Het NCP-ECVET heeft als doel het leveren van een bijdrage aan het faciliteren van Leven Lang Leren en het bevorderen van de internationale studentenmobiliteit in het beroepsonderwijs door het gebruik van ECVET en speelt voor deze onderdelen zowel nationaal als internationaal een informerende rol. 

Voor meer informatie:

ECVET

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies