Home » Begrippenlijst » MBO-raad

MBO-raad

De MBO-raad is de brancheorganisatie voor de bekostigde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De grootste categorie instellingen vormen de regionale opleidingencentra (ROCs), maar ook de vakinstellingen, agrarische opleidingencentra en enkele andere scholen behoren daartoe.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies