Home » Begrippenlijst » Landelijk Scholingsportal (ikwilverderleren)

Landelijk Scholingsportal (ikwilverderleren)

SZW is opdrachtgever voor het Landelijk scholingsportal. Dit scholingsportal moet begin 2022 beschikbaar zijn. Het doel is om betrouwbare, onafhankelijke, actuele en zo volledig mogelijke informatie over het publiek en privaat scholingsaanbod. Ook moet het betrouwbaar, onafhankelijk, en actueel inzicht geven in alle publieke en private scholingsmiddelen. Het doel voor nu is dat er een minimal viable product (MVP) begin 2022 beschikbaar is. Voor het Landelijk Scholingsportal is in een eerder stadium een afweging gemaakt tussen volledigheid en betrouwbaarheid. Er is een werkgroep ingericht om invulling te geven aan het kader van betrouwbaarheid voor het Landelijk Scholingsportal. De NRTO heeft het uitgangspunt dat betrouwbaarheid geborgd moet zijn.

Meer informatie over het Landelijk Scholingsportal:

Rijksoverheid

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies