Home » Begrippenlijst » EDUmij

EDUmij

EDUmij gaat over het verzamelen en ontsluiten van gegevens over leren en ontwikkelen.

EDUmij is een voorziening of stelsel van afspraken die het mogelijk maakt voor een burger om levenslang regie te voeren over eigen leer- en ontwikkelgegevens (privaat/ publiek, skills/opleidingen) en deze te delen met anderen in diverse situaties voor verschillende doeleinden (zoals solliciteren, doorstuderen, of eigen archieffunctie). Het kan daarbij gaan om zowel studiegegevens, als later behaalde certificaten als EDUmij is een vorm van persoonlijk datamanagement.

De verkenning naar EDUmij wordt uitgevoerd door een kernteam met daarin de volgende organisaties vertegenwoordigd en wordt begeleid door een “regievoerder”: Vereniging Hogescholen (VH), SURF, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), NRTO, saMBO-ICT, MBO Utrecht, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Studielink. Op dit moment voert Berenschot een onderzoek uit naar de maatschappelijke kosten en baten van het eventuele afspraken stelsel EDUmij.

Meer informatie:

Innovalor

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies