EDUmij

EDUmij gaat over het verzamelen en ontsluiten van gegevens over leren en ontwikkelen.

EDUmij is een mechanisme (afsprakenstelsel) of voorziening die het mogelijk maakt voor een lerende en zich ontwikkelende persoon om levenslang regie te voeren over eigen leer- en ontwikkelgegevens, te weten opbrengsten van leren en ontwikkelen in brede zin, variërend van formele resultaten (denk aan diploma’s en certificaten) tot leerervaringen (bijvoorbeeld in de vorm van aanbevelingen door werkgevers), maar ook vaardigheden/competenties.

Op dit moment onderzoekt EDUmij nog in welke richting het zich moet gaan ontwikkelen

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies