Home » Begrippenlijst » EDUbadges (ho)

EDUbadges (ho)

EDUbadges zijn digitale certificaten voor behaalde leeruitkomsten van (non) formeel onderwijs. De pilot EDUbadges is door SURF uitgevoerd, en heeft een vaste vorm gekregen in technische zin. SURF voorziet in een platform om EDUbadges digitaal uit te reiken. Daarbij is nog niet voorzien in een afsprakenstelsel. Een kader voor EDUbadges ontbreekt. Dit houdt in dat instellingen veel ruimte hebben om op zeer diverse manier invulling te geven aan de EDU-badge. Het doel is om de EDUbadges in te kunnen zetten als microcredentials.

Meer informatie:

Platform SURF

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies