Home » Begrippenlijst » Competent NL

Competent NL

Naar het voorbeeld van het Vlaamse ‘Comptent’, ontwikkelt ook UWV een skills-ontologie, een hybride AI-systeem om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te matchen. Het doel is om te komen tot een uitbreiding van de taxonomie van Nederlandse beroepen, waarbij behalve werkervaring ook gekeken wordt naar vaardigheden. Het doel is om te komen tot een Nederlandse standaard.

Meer informatie:

Programmaraad

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies