Home » Begrippenlijst » Blik op Werk

Blik op Werk

Blik op Werk is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor kwaliteit op het gebied van diensten die te maken hebben met duurzaam aan het werk blijven en komen.

Het Blik op Werk keurmerk is een keurmerk voor dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen.

Daarnaast speelt dit keurmerk een belangrijke rol bij het inburgeringsproces. Een aanbieder van inburgeringscursussen moet dit keurmerk hebben wil de inburgeraar gebruik kunnen maken van het sociaal leenstelsel. 

Voor meer informatie zie:

www.blikopwerk.nl

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies