Home » Begrippenlijst » Bachelor

Bachelor

Een graad die je krijgt indien je een geaccrediteerde (wettelijk erkende) opleiding (240 ECTS) hebt gevolgd aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs (de bacheloropleiding); een bachelor is ook de naam van de driejarige (eerste) fase van een universitaire opleiding. 

Voor meer informatie, zie:

Rijksoverheid

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies