Home » Begrippenlijst » Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen

Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen

De SER is aanjager op Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hiervoor verzamelen zij voorbeelden, brengen zij organisaties samen, en brengen ze mensen met elkaar in contact. De meest recente publicaties van de SER in het kader van LLO gingen in op de thema’s: ‘een meer skills gerichte arbeidsmarkt’, belang van omscholing voor inzetbaarheid, effectiviteit van scholing bij mensen met een arbeidsbeperking, en het advies om te komen tot een digitaal overzicht van scholingsmogelijkheden en middelen.

Meer informatie:

SER

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies