Home » Begrippenlijst » Accreditatie hoger onderwijs

Accreditatie hoger onderwijs

In het hoger onderwijs kan een hogeschool of universiteit alleen wettelijk erkende diploma’s verstrekken als de opleiding door de NVAO geaccrediteerd (erkend) is. Studenten hebben het recht op het voeren van titulatuur bij een geaccrediteerde opleiding. 

Alle wettelijk erkende opleidingen van universiteiten en hogescholen, publiek en privaat, vindt u in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Opname in dit register kan alleen na erkenning (accreditatie) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De opleiding krijgt een erkenning als de NVAO de kwaliteit van de opleiding heeft goedgekeurd. In de databank van de NVAO kunt u nakijken hoe de kwaliteit is beoordeeld.

Na 6 jaar kijkt de NVAO opnieuw naar de kwaliteit van de opleiding. Een opleiding verliest zijn erkenning als de kwaliteit niet meer voldoet. Niet erkende opleidingen mogen geen hoger onderwijs diploma’s afgeven.

Meer informatie

Opleidingsgegevens in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)

Rijksoverheid

NVAO

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies