Home » Algemeen » NRTO: Eén Werkcentrum per regio biedt kansen voor onderwijs en arbeidsmarkt 

NRTO: Eén Werkcentrum per regio biedt kansen voor onderwijs en arbeidsmarkt 

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) ziet kansen in de plannen van het kabinet om in alle 35 arbeidsmarktregio’s één Werkcentrum te realiseren. Dit biedt onder andere een unieke kans om al het onderwijs te borgen in het nieuwe landschap van werkgelegenheid en scholing. 

Samenwerking en kennis van elkaars dienstverlening is belangrijk gebleken voor verdere doorontwikkeling van de arbeidsmarktdienstdienstverlening. Dit bevordert afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en leidt tot een efficiënter gebruik van middelen. Daarnaast versterkt de concentratie van werkgelegenheids- en scholingsdiensten in de Werkcentra de regio’s. Dit draagt bij aan een betere regionale arbeidsmarktmobiliteit en vergroot de kansen voor werknemers en werkgevers om elkaar te vinden. De NRTO benadrukt het belang van vraaggericht opleiden in de vorm van alle mogelijke opleidingen. Het moet mogelijk zijn voor werkenden, werkgevers en werkzoekenden om zich compleet, overzichtelijk en transparant te laten informeren over mogelijkheden van om- en bijscholingstrajecten. Wij zien in de Werkcentra dan ook een waardevol platform voor nauwere samenwerking tussen opleidingsinstellingen, onderwijsinstellingen, werkgevers en overheid.  

De NRTO biedt haar expertise en netwerk graag aan om de realisatie van de Werkcentra te ondersteunen. Dit doen wij op allerlei manieren zoals door deel te nemen aan de webinars van de Programmaraad. We pleiten voor een inclusieve aanpak waarbij alle betrokkenen van onderwijsinstellingen tot werkgevers en werknemers worden meegenomen in het proces. De NRTO is ervan overtuigd dat de Werkcentra, in samenwerking met regionale onderwijsinstellingen, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een sterkere Nederlandse arbeidsmarkt en scholingsinitiatieven die optimaal aansluiten bij de behoeften van de samenleving. Door de samenwerking van al deze partners kan maatwerk geboden worden zodat ieder talent tot zijn recht kan komen.   

Programmaraad: webinars op 14, 15 en 16 mei 

Op 14 mei (12.00-13.00 uur) organiseert de Programmaraad een algemene webinar over de ambities uit de Kamerbrief, hierin is directeur Ciel Stevens te horen. Deze sessie is bedoeld voor alle partijen (onderwijs, vakbonden, werkgevers en publieke dienstverleners) en worde de vier sporen, mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen besproken, zoals in de Kamerbrief staat beschreven. Ook komt de uitwerking aan bod: transitiejaar 2025, de werkagenda en de meerjarenagenda(’s). Het webinar komt on demand beschikbaar. 

 15 en 16 mei: specifieke online informatiesessies 

  • Publieke dienstverlening – Woensdag 15 mei – 12:00 – 13:30 uur  
  • Vakbonden – Nader te bepalen   
  • Onderwijs (mbo / hbo / pro-vso / NRTO) – Donderdag 16 mei – 09:30 – 11:00 uur 
  • Alliantie, werkgeversorganisaties – Nader te bepalen  

 

Klik hier voor actuele informatie en om je aan te melden. Ben jij als NRTO-opleider actief in het samenwerkingsverband van jouw Arbeidsmarktregio/Werkcentrum? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ook als je graag actiever een rol zou wollen spelen in deze samenwerking > neem dan contact op met senior beleidsadviseur Bozèna van Trigt – bozenavantrigt@nrto.nl 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies