Home » Algemeen » Aandacht voor Ontwikkelpaden bij de Alliantie 

Aandacht voor Ontwikkelpaden bij de Alliantie 

De NRTO maakt samen met OVAL, Cedris en ABU onderdeel uit van de Alliantie Samen Werken voor Werk en komt regelmatig bijeen om van gedachten te wisselen over spelende kwesties, kansen voor samenwerking en lobby. De Alliantie kun je o.a. kennen van de e-zines waarin NRTO-leden een podium krijgen om met best practices en invalshoeken te laten zien hoe publiek private samenwerkingen in de praktijk eruitzien. Vandaag was Janne van Stokkum (ministerie van SZW) aanwezig om in gesprek te gaan over de diverse Sectorale ontwikkelpaden. Namens de NRTO, zie afbeelding, waren Ciel Stevens (directeur), Bozèna van Trigt (senior beleidsadviseur Ontwikkelpaden) en Lisanne Spanbroek (communicatie- en senior beleidsadviseur Alliantie) 

Ontwikkelpaden zie je steeds vaker voorbijkomen, hier wordt achter de schermen dan ook in diverse branches aan gewerkt. Voorloper is het Ontwikkelpad kinderopvang, dat in november van start is gegaan, Voor de zomer komen de eerste versies van paden in de zorg en techniek. Het eigenaarschap van een Ontwikkelpad ligt bij de brancheorganisaties, zij bepalen wat relevant is voor de arbeidsmarkt. Een Ontwikkelpad is daarmee een overzicht van op elkaar aansluitende functies met daaraan gekoppelde opleidingen. De branche creëert daarmee een landelijk format en overzicht: je kunt hiermee aan de slag in de sector. Op individueel niveau is het Ontwikkelpad maatwerk waarbij de kennis, ervaring etc. van de werkzoekende/werkende het uitgangspunt vormt.  

In de regio is een regiefunctie belegd bij de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. Zij zorgen ervoor dat er een samenwerking komt tussen de verschillende partners, werkgevers en opleiders (publiek/privaat) SBB, ABU, OVAL, Cedris, werkgeversservicepunten etc). De centrumgemeente wordt ondersteund met een landelijke toolkit en de ondersteuning wordt verder uitgebreid met een landelijk financieringsoverzicht met daarin alle regionale en financiële regelingen waarvan gebruikt kan worden (zie ook Leeroverzicht.nl). Te zijner tijd komt daar ook de nieuwe scholingsregeling te staan. Het restant STAP-gelden wordt gekoppeld aan de opleidingen van het Ontwikkelpad. De ambitie is dat deze laatste regeling binnenkort in consultatie gaat, dan zijn de eerste kaders helder. Voor de Alliantie, en de NRTO, die landelijk gestructureerd is geldt steeds vaker dat zij zich moeten richten op o.a. bekendheid in de regio. Onze leden bieden oplossingen en kansen maar deze moeten actiever gepresenteerd worden op regionaal/lokaal niveau. De NRTO is daarmee op verschillende manieren aan de gang. Binnenkort meer nieuws over onze communicatie en de regionale aanpak. 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies