De branchevereniging voor trainen & opleiden

Kosten voor het lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op de omzet (op concernniveau indien van toepassing).
De berekening van de contributie gaat naar rato van de maand van toetreding.
Onderstaande bedragen zijn jaarbedragen (2017)

Omzetcategorie Contributie 2017
tot 1.000.000 € 1.500
1.000.001 — 2.000.000 € 2.250
2.000.001— 5.000.000 € 4.000
5.000.001—10.000.000 € 8.000
10.000.001— 20.000.000 € 12.000
20.000.001-50.000.000 € 15.000
50.000.001-100.000.000 € 25.000
vanaf 100.000.001 € 50.000


De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten