Cijfers en trends

De NRTO heeft ruim 200 leden. Alle leden van de VETRON zijn tevens lid van de NRTO. Dat zijn ruim 30 leden.

De leden van de NRTO richten zich zowel op formeel als non formeel onderwijs. Bijna 70 ondernemingen bieden vo, mbo of hbo opleidingen aan. De leden van de Vetron kenmerken zich doordat zij (vaardigheids-)trainingen aanbieden en zich met name richten op de zakelijke markt.

Uit recent onderzoek blijkt dat wettelijk erkende private opleidingen het meest worden aangeboden in de sectoren Economie, Zorg en Techniek. Niet wettelijk erkende private opleidingen worden het meest aangeboden in de sectoren Communicatie, Techniek en Opleiding & Training (SEO 2012).

U kunt hier het onderzoeksrapport downloaden.

Niet bekostigd onderwijs
Het niet bekostigd onderwijs betreft opleidingen waarvoor de uitgaven volledig voor rekening komen van de burger die de opleiding volgt, voor de werkgever of voor de uitkeringsinstantie. Niet door de overheid gefinancierde opleidingen kennen bijna 1,3 miljoen deelnemers tussen de 17 en 64 jaar. Dit is 12,2% van de totale bevolking in die leeftijdscategorie.

Het grootste gedeelte van het niet bekostigd onderwijs betreft post initieel onderwijs. Dit betekent dat het onderwijs wordt gevolgd nadat men het initiële onderwijs heeft verlaten. Hierin zijn niet-bekostigde instellingen de belangrijkste spelers. Zij verzorgen 85% van deze opleidingen. In totaal gaat er € 3,2 miljard in de branche om.

Figuur 1 Post-initieel onderwijs wordt grotendeels verzorgd door niet-bekostigde instellingen.


Het merendeel van de niet bekostigde opleidingen (79%) is werkgerelateerd. In onderstaande tabel is te zien dat de meeste deelnemers aan niet bekostigde, werkgerelateerde opleidingen tussen de 35 en 45 jaar oud zijn (Bron: CBS). Dit is de belangrijkste doelgroep van de leden van de NRTO.

Tabel 1. Aantal deelnemers aan niet bekostigde, werkgerelateerde opleidingen in 2009

2009 Absoluut
Deelnemers 24 jaar en jonger 82.000
Deelnemers 25 tot 35 jaar 269.000
Deelnemers 35 tot 45 jaar 308.000
Deelnemers 45 tot 55 jaar 247.000
Deelnemers 55 tot 65 jaar 112.000
Totaal

Leven Lang Leren
Leven Lang Leren is al jaren een van de beleidsspeerpunten van de Nederlandse overheid. In Europees verband is afgesproken dat in alle landen de deelname aan Leven Lang Leren minimaal 12,5% moet zijn. Nederland heeft zichzelf tot doel gesteld dat de deelname aan Leven Lang Leren in 2010 20% moet zijn. In 2009 nam 16,4% van de Nederlanders deel aan Leven Lang Leren. Dit is dus meer dan het Europese doel, maar minder dan het doel dat de Nederlandse overheid zichzelf had gesteld. Wel is er een stijgende lijn te zien in de deelname aan een Leven Lang Leren in Nederland.In de enquête waar bovenstaande cijfers uit komen, wordt gevraagd of deelnemers in de 4 weken voorafgaand aan de enquête minimaal een semester scholing hebben gevolgd.

Financiën
Verschillende partijen kunnen geld uitgeven aan scholing. Zo geeft de Nederlandse overheid per jaar een groot bedrag uit aan met name initiële scholing. In 2010 gaat het om ruim 34 miljard euro. De uitgaven aan scholing door de overheid zijn de laatste jaren fors gestegen (Bron: CBS).

Uit recent onderzoek (SEO 2012) blijkt dat er in de private markt van training en opleiding € 3,2 miljard omgaat.

Figuur 3: Overheidsuitgaven aan opleidingen vertonen grote stijging

Comments are closed.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies. Meer informatie? Bericht sluiten