De branchevereniging voor trainen & opleiden

Versterken Inzetbaarheid / mobiliteit en diplomawaardering

Mensen moeten zich snel en doelgericht kunnen omscholen, bijscholen en daarmee mobieler worden. Mensen die nu niet participeren, moeten geactiveerd worden. Niet door lange opleidingen maar door korte, gerichte maatwerkopleidingen. Private opleiders werken vraaggericht met innovatieve leermethodes die aansluiten op de wijze waarop volwassenen willen leren (e-learning, simulaties, mix van methoden) op tijden die zij willen (werkplek, avond, weekend) en gekoppeld aan hun dagelijkse (werk-)praktijk. Opleidingen zijn modulair van opzet en kunnen elke dag starten.

De NRTO heeft een aantal mooie voorbeelden verzameld en deze in een boekje gebundeld.

klik hier voor opleidingstrajecten in de zorg.

Klik hier voor opleidingstrajecten in de techniek en IT.

Binnen de NRTO bundelen leden ook onderling hun krachten. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen online leren aanbieders en andere leden van de NRTO. Dit heeft er voor gezorgd dat traditionele opleiders de technologie van online leren zijn gaan inzetten met als doel nog efficiëntere en effectievere opleidingen. Marktwerking én samenwerking leiden tot innovaties. De NRTO is regelmatig met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eb het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in overleg over de rol van opleiden en ontwikkelen als het gaat om inzetbaarheid.

Zie tevens: www.duurzameinzetbaarheid.nl

Diplomawaardering
Meer informatie over diplomawaardering en beroepserkenning kunt u vinden op de website van de SBB. p>

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten