De branchevereniging voor trainen & opleiden

VCA en SOG

Bij de NRTO kunnen alleen VCA en SOG opleiders aansluiten die voldoen aan de voorwaarden van het NRTO-keurmerk. Het keurmerk staat voor Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Leden die VCA en SOG opleidingen aanbieden krijgen met het NRTO-keurmerk 25% korting op het vaste jaarbedrag voor de SOG-Audits (de audits om toe te kunnen treden tot het SOG stelsel).

Klik hier voor verdere informatie.