De branchevereniging voor trainen & opleiden

Servicedocumenten

De NRTO maakt regelmatig servicedocumenten over verschillende onderwerpen. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden. bent u lid van de NRTO? Dan kunt u deze bij ons opvragen. Het gaat om de volgende servicedocumenten:

HO-wetgeving
Afstudeerprotocol,2015
Beoordelingskader Inspectie HO, 2013
Checklist WHW versie 2013
Examencie HO, 2015
Kwaliteit in verscheidenheid HO, 2013
Studielast HO, 2014
Studievoorschotwet, 2015
Verslag van werkzaamheden HO, update 2015
Versterking kwaliteitswaarborgen HO, 2014

MBO-wetgeving
Aanvraagprocedure diploma-erkenning, 2015
Checklist WEB – versie voorjaar 2015
Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging, 2014
Urennorm, 2014
Verslag van werkzaamheden MBO, 2016
Verzuim, 2013
Onderwijsovereenkomst 2016/2017 (mbo raad)

Ondernemerschap
Privacywetgeving + inclusief bewerkersovereenkomsten, 2016
Subsidies en fiscale regelingen, 2016
Wijzigingen WWZ, 2015
Klachtenprocedure, 2012
NLQF, 2015
Overeenkomst van opdracht en NRTO algemene voorwaarden, 2016

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten