De branchevereniging voor trainen & opleiden

Technische sector, tekort aan goed opgeleid personeel

Private opleiders zijn van essentieel belang om de tekorten in de technische sector op te vangen. Daarom heeft de NRTO in zowel 2013 als 2016 het Nationaal Techniekpact ondertekend. Het Techniekpact bevat afspraken over de acties die Rijksoverheid, onderwijsinstellingen (publiek en privaat), sociale partners en regio’s nemen om meer technisch talent op te leiden en het werken in de techniek aantrekkelijker te maken.

Bijdrage privaat onderwijs

Ook private opleiders hebben een concreet aanbod gedaan, gericht op het om- en bijscholen van zij-instromers en omscholen van werkenden in de techniek. De bijdrage van private onderwijsinstelling om dit tekort op te kunnen vangen is daarbij onmisbaar.

Daarnaast kunnen private opleiders een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van de sociale vaardigheden en competenties van technisch talent. Door de impact van nieuwe technologie is voor vakmensen het bezit van technische kennis onvoldoende. Om inzetbaar te blijven, moeten ze ook beschikken over competenties als samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit.


Meer informatie

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten