De branchevereniging voor trainen & opleiden

Sectorplannen

Sinds 15 augustus 2013 is er een Regeling cofinanciering sectorplannen. Met een cofinanciering van maximaal 50 procent van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beogen werkgevers, vakbonden en regionale bestuurders zoveel mogelijk werkgelegenheid en vakmanschap in hun sector en/of regio te behouden. De plannen zijn niet alleen gericht op de korte termijn om de crisis te boven te komen maar zijn ook opgesteld met het oog op een gezonde arbeidsmarkt in de toekomst. Dat kan dus zowel bevordering van instroom van werknemers betekenen al ondersteuning bij de uitstroom. Dat is afhankelijk van de sector. Sectorplannen bevatten daarom maatregelen op het gebied van (om)scholing, van-werk-naar-werk en duurzame inzetbaarheid.

De NRTO heeft goede contacten met verschillende de branches en informeert de leden actief over de sectorplannen de zijn goedgekeurd. Veel van de scholingsgelden die in de verschillende sectorplannen staan benoemd worden bij private aanbieders besteed.

Op de website van de sectorplannen kunt u nog meer informatie vinden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten