De branchevereniging voor trainen & opleiden

Gelijk speelveld

Private aanbieders van opleiding en training opereren in een markt waarin ook door de overheid bekostigde aanbieders actief zijn. De NRTO is er alert op dat concurrentie plaatsvindt op basis van een gelijk speelveld, en dat er bijvoorbeeld geen overheidsgeld gebruikt wordt voor private activiteiten. In het rapport Vouchers voor vaardigheden stelt SEO (2010) dat er nog steeds geen sprake is van een gelijk speelveld.


Onderwijs valt buiten de Wet Markt en Overheid. Een zwartboek van VNO-NCW toont aan welke oneerlijke concurrentie private onderwijsaanbeiders maar ook andere sectoren ondervinden van die oneerlijke concurrentie door de overheid. lees verder

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten