De branchevereniging voor trainen & opleiden

Aanbestedingen

Per 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Deze gewijzigde wet heeft als doel een duidelijk en eenvormig wettelijk kader te bieden voor het aanbesteden van overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten en het verrichten van diensten. Voor leden van de NRTO is een servicedocument over deze wet beschikbaar.

Actuele informatie over de aanbestedingen wet vindt u ook op de website van het expertisecentrum aanbesteden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten