De branchevereniging voor trainen & opleiden

EVC / Validering

Bij EVC / Validering gaat het om het inzichtelijk maken van wat iemand kan. Lang niet altijd is van een diploma af te lezen welke kennis en vaardigheden iemand heeft. Het merendeel daarvan wordt immers opgedaan tijdens het werk of in het dagelijks leven. Door dat goed in kaart te brengen kan iemand gemakkelijker de volgende stap maken in zijn carrière en weten (potentiele) werkgevers beter over welke kwaliteiten iemand beschikt. Omdat niemand tegenwoordig nog zijn hele werkzame leven hetzelfde beroep uitoefent is een dergelijk traject enorm waardevol.

Veel informatie over EVC vindt u bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.

NRTO-leden die EVC aanbieden zijn erkend volgens de kwaliteitscode EVC leveren een belangrijke bijdrage aan het in kaart brengen van de kennis en vaardigheden van werkenden en werkzoekenden.

De NRTO heeft zitting in het verbindingsoverleg EVC.

Aan de slag met validatie

Lidstaten zouden aan de slag moeten met het beschikbaar stellen van data over en het opstellen van raamwerken voor het valideren van leerresultaten binnen het onderwijs. Dit concludeert CEDEFOP in vier thematische rapporteren over validatie in Europese lidstaten. Deze rapporten zijn een voorbode voor de landenrapporten die later dit jaar verschijnen. Klik hier voor meer informatie.
Bron: Neth-ER.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten