De branchevereniging voor trainen & opleiden

Meten en valideren van leren

Lees hier over het ontstaan van EVC, wat het inhoudt, hoe het werkt en wie welke rol heeft.”

Leren, zowel in informele settings als op de werkplek creëert waarde.

Dit moet dan wel aantoonbaar gemaakt worden, voor de deelnemer en voor zijn werkgever. Heeft iemand het gewenste eindniveau gerealiseerd en wat heeft de opleidingsinvestering de organisatie opgeleverd? Voor de mobiliteit van medewerkers en zeker voor werklozen en met werkloosheid bedreigde medewerkers is het belangrijk aan te tonen wat ze door werkervaring hebben geleerd (70% leert iemand door ervaring). Dit maakt ze zelfverzekerder.

Goede validerings- en meetinstrumenten om dit aan te tonen zijn daarom belangrijk, voor de medewerker maar ook om onnodige scholingskosten voor werkgevers te voorkomen. Afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in deze meetinstrumenten: wat iemand heeft geleerd door werkervaring kan beter in kaart worden gebracht. Transparantie en betrouwbaarheid van het diploma/certificaat staan voorop. Private opleiders in onder andere de financiële en ICT sector werken met gestandaardiseerde examens dan wel worden examens ingekocht bij exameninstituten.

Lees hier de brochure “EVC maakt zichtbaar wat je waard bent” daarin staan tal van voorbeelden uit de praktijk.